แบบบ้าน 3 ชั้น ฟรี ราคาถูก

 

 เลื่อนชมแบบบ้านมากมายได้ด้านล่าง สามารถติดต่อรับฟรีได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 Grow Inter Development Co, Ltd.

เราสร้างได้ทุกแบบบ้าน เน้นวัสดุและคุณภาพ

          

 

รหัส 090 สิงขรา

บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 108.7 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8.00 ม. ลึก 18.00 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

รหัส 091 สิงหโมรา

บ้าน 3 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 13.00 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

รหัส 092 สิรินธรวลี

บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 147 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 12.00 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

รหัส 093 สีรามัน

บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 176 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.50 ม. ลึก 11.70 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

รหัส 094 สุคนธรส

บ้าน 3 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.00 ม. ลึก 12.60 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

รหัส 095 เสลา

บ้าน 3 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 185 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 14.00 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

รหัส 096 แสมสาร

บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 208 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.80 ม. ลึก 14.30 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

รหัส 097 หยาดน้ำค้าง

บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 213 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 9.40 ม. ลึก 14.60 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

รหัส 098 หางนกยูง

บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 237 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 15.00 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

รหัส 099 หิรัญญิการ์

บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 256 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.00 ม. ลึก 15.50 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

รหัส 100 หีบไม้งาม

บ้าน 3 ชั้น 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 320 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.00 ม. ลึก 21.00 ม. *

ราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

 

* เป็นขนาดที่ดินคร่าวๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่

 

 

Visitors: 246,032